Historie

Historie

1949 Oprichting Damescomité

De Stichting Patiëntenzorg AVL is opgericht in 1949 als ‘Damescomité’. Mevrouw C.M. van Eeghen-Boreel had, als bestuurslid van het ‘Nederlandsch Kanker Instituut’, het Royal Cancer Hospital in Londen bezocht en daar Engelse dames als vrijwilligsters aan het werk gezien.

Naar dit voorbeeld werd het Damescomité van het Nederlands Kanker Instituut opgericht, dat zich ten doel stelde om ook van particuliere zijde aandacht te schenken aan de persoonlijke zorg voor patiënten en verplegend personeel.

Fondsenwerving

Het geld werd bijeengebracht uit de kring van relaties van ‘de dames’ onder wie de gebroeders Bor, die de opbrengst van een vioolconcert schonken.

De dames zorgden van wachtkamer tot ziekenzaal en wilden alles doen om de patiënten afleiding en comfort te bieden. Zo werd er op polikliniekdagen aan het begin van de middag koffie geschonken voor hen die van ver kwamen en lang moesten wachten. Voor de ziekenzalen werd een rijdend winkeltje aangeschaft. Er werden Welfare-werksters gezocht, die handenarbeid aan de patiënten konden onderwijzen.

Bazar

In 1950 hield het Damescomité in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis een bazar. Deze werd een enorm succes en de opbrengst maakte enkele grotere uitgaven en plannen van het comité mogelijk. Zoals:

  • het opknappen van de eetzaal en zitkamer van de zusters
  • de aanschaf van prettig zittende stoelen voor de patiënten
  • de aankoop van een piano
  • modernisering van de klasse-conversatiekamer.

Op feestdagen werd door het Damescomité iets extra’s georganiseerd voor de patiënten en het verplegend personeel.

1988 Naamsverandering

Sinds 1988 is de naam veranderd in: Stichting Patiëntenzorg Nederlands Kanker Instituut. Deze naam gaf duidelijker weer waar de stichting voor staat.

2014 Naamsverandering

Begin 2014 is de naam nogmaals gewijzigd in: “Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek”, omdat de vrijwilligers van de stichting werken in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Fusie

1 Januari 2014 kwam een fusie tot stand tussen Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek en Stichting ter verspreiding van bloemen, vruchten en lectuur in de ziekenhuizen te Amsterdam. Deze laatste stichting is in 1882 opgericht als vereniging. De vereniging had o.a. tot doel om in een aantal Amsterdamse ziekenhuizen op de verpleegafdelingen boeken uit te lenen aan patiënten. De oorspronkelijke AVL verpleegkundigen bibliotheek is al meer dan 40 jaar geleden samengevoegd met de bibliotheek van deze vereniging.

Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek zet het werk nu samen met de vrijwilligers voort. Elke maandagochtend komt een volgeladen boekenkar met een gevarieerde selectie uit onze bibliotheek langs alle kamers. Een paar keer per jaar worden nieuwe boeken aangeschaft, zodat wij de patiënten ook kunnen verrassen met net uitgekomen lectuur. Luisterboeken worden ter beschikking gesteld aan patiënten via de creatieve therapie.

Wij ontvingen in 2013 nieuwe boeken van Koninklijke Wöhrmann en Blossom Books-Kluitman en de Bezige Bij.