Donateurs

Donateurs

Vrijwillige bijdragen maken dit werk mogelijk

Stichting Patiëntenzorg AVL moet zelf voor alle financiële middelen zorgen en is daarvoor voornamelijk afhankelijk van donateurs. Ieder bedrag, groot of klein, is welkom. Elke gift komt volledig ten goede aan het werk dat wordt verricht. Alle vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in voor de stichting.

Wilt u ons werk steunen?

U kunt dat doen als sponsor, als donateur met een jaarlijkse bijdrage of met een éénmalige gift. Klik hier voor het machtigingsformulier of neem contact met ons op.

ANBI-registratie

Stichting Patiëntenzorg AVL heeft een ANBI-registratie. Dit biedt fiscale voordelen bij schenkingen. Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan instellingen ten behoeve van goede doelen aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Dit kan alleen indien de instelling aangemerkt is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI-geregistreerde stichting ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.
Jaarverslagen en begrotingen kunt u hier vinden.