Documenten

Documenten

ANBI-registratie

Stichting Patiëntenzorg AVL heeft een ANBI-registratie. Dit biedt fiscale voordelen bij schenkingen. Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan instellingen ten behoeve van goede doelen aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Dit kan alleen indien de instelling aangemerkt is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI-geregistreerde stichting ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.
Beleidsplan
Jaarverslag 2017
Jaarcijfers 2017
Begroting 2018